ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်မည့် မိုဘိုင်းကွန်ယက်လွှမ်းခြုံမှု နှင့် ကွန်ယက်အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ် (အောက်တိုဘာလ မှ စက်တင်ဘာလ အထိ) ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ “မိုဘိုင်းကွန် ယက်လွှမ်းခြုံမှု နှင့် ကွန်ယက်အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း” ကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၀၇၀၅၁၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၇၈၀ သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on December 27, 2019


Weather
NAYPYITAW WEATHER