ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည့် Spectrum Roadmap ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သည့် Spectrum Roadmap ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိတ်ပါဝင်စားသော အများပြည်သူနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ပါဝင်အကြံပြုနိုင်ရေး ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။

Consultation Paper – “Consultation Paper for Myanmar's IMT and 5G Spectrum  Roadmap preliminary positions” ကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on June 25, 2019


Weather
NAYPYITAW WEATHER