(၁-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခွင့်နှင့် စမ်းသပ်ပြသခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူများစာရင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ တယ်လီဖုန်းကိရိယာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခွင့်လိုင်စင်နှင့် စမ်းသပ်ပြသခွင့်လိုင်စင်လာရောက်လျှောက်ထားသူများအား စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး (၁-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်စုစုပေါင်း (၂၃၂) ခု ထုတ်ပေးထားရှိပြီး လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့သောကုမ္ပဏီများစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။                                                                                                  

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on January 8, 2021


Weather
NAYPYITAW WEATHER