(၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခွင့်နှင့် စမ်းသပ်ပြသခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူများစာရင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ တယ်လီဖုန်းကိရိယာနှင့်ဆက်စပ် ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခွင့်လိုင်စင်နှင့် စမ်းသပ်ပြသခွင့်လိုင်စင်လာရောက်လျှောက်ထားသူများအား စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး (၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ လိုင်စင်စုစုပေါင်း (၂၃၃) ခု ထုတ်ပေးထားရှိပြီး လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့သောကုမ္ပဏီများ စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ 

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on October 5, 2020


Weather
NAYPYITAW WEATHER