(၁-၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ လေကြောင်းစခန်းသုံး လှိုင်းနှုန်းခွင် အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသည့် Aircraft Station လိုင်စင်စာရင်း

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on February 23, 2022


Weather
NAYPYITAW WEATHER