(၁-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်မဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်မဝင်ပေါက် ထွက်ပေါက်လုပ်ငန်း (International Gateway Service-IGW) ဝန်ဆောင်မှု လာရောက်လျှောက်ထားသူများအား စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး (၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ အောက်ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီစုစုပေါင်း (၁၈) ခုထုတ်ပေးထားရှိပြီး  ဖြစ်ပါသည်။ 

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on October 5, 2020


Weather
NAYPYITAW WEATHER