ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများမှ ထုတ်လွှင့်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ထိခိုက်စေနိုင်မှု ရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် Electromagnetic Field (EMF) တိုင်းတာရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ

၁။      ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အများပြည်သူများ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုရာတွင် တိုးတက် ကောင်းမွန်မှုရှိစေရန် ဆက်သွယ်ရေးမိုဘိုင်းလှိုင်းနှုန်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးလှိုင်းနှုန်းစဉ်များအား တိုင်းတာစစ်ဆေးလျက်ရှိသည့်အပြင် အခါအားလျော်စွာ ပေးပို့တင်ပြလာသည့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍  Electromagnetic Field (EMF) ကို ICNIRP သတ်မှတ်ချက်ပမာဏအောက် မည်မျှကွာခြားကြောင်း တိုင်းတာရေးစက်ပစ္စည်းများ ဖြင့် တိုင်းတာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။       နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ်(၅၆)၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ရုံးသည် ၎င်းတို့၏ ရုံးခန်းများအတွင်း၌ အင်တာနက်ကွန်ရက်အတွက် Network Switch များကို ထည့်သွင်းတပ်ဆင်အသုံးပြုလျက်ရှိရာ ၎င်း Switch များသည် ရေရှည်အသုံးပြုရန်သင့်/မသင့် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှ စိစစ်သုံးသပ်ပေးနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းတင်ပြလာပါသဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ တိုင်းတာရေးအဖွဲ့သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် အဆိုပါရုံးသို့ သွားရောက်၍ တပ်ဆင်ထားသော Network Switch များနှင့် အခြားသော ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများမှ ထုတ်လွှင့်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ထိခိုက်စေနိုင်မှုရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် EMF တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။

Posted by ptd

Posted on December 15, 2020


Weather
NAYPYITAW WEATHER