တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်များ လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းကိစ္စ

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on May 18, 2021


Weather
NAYPYITAW WEATHER