ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဦးမျိုးဆွေ                          
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်            
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ဖုန်း   ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၅            
ဖက်စ်  ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၁၆

ဦးသန်းထွန်းအောင်                   
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် 
စီမံရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနကြီး 
ဖုန်း   ၀၆၇ ၃၄၀၇၄၃၅
ဖက်စ် ၀၆၇ ၃၄၀၇၅၃၉ 

ဦးစိုးနိုင်                     
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး၊ ဥပဒေ၊ လိုင်စင်နှင့်
အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးဌာနကြီး
ဖုန်း   ၀၆၇ ၃၄၀၇၄၇၉ ၊ ၀၆၇ ၃၄၀၇၅၅၃
ဖက်စ်  ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၇

ဦးဇာနည်အောင်                
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အရင်းအမြစ်၊ ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်
ကြီးကြပ်ရေးဌာနကြီး
ဖုန်း   ၀၆၇ ၃၄၀၇၄၃၈              
ဖက်စ် ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၇

ဦးအောင်သင်းဦး
ညွှန်ကြားရေးမှူး          
စီမံရေးရာဌာန
ဖုန်း   ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၃၀
ဖက်စ် ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၇

 


 

                               
ညွှန်ကြားရေးမှူး                            
ဘဏ္ဍာရေးဌာန                               
ဖုန်း    ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၄၀                              
ဖက်စ်  ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၇
 

ဒေါ်နီနီဟန်                                    
ညွှန်ကြားရေးမှူး            
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဌာန     
ဖုန်း   ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၃၁     
ဖက်စ် ၀၆၇ ၃၄၀၇၇၈၄
 

ဒေါ်ယုယုနိုင်                                 
ညွှန်ကြားရေးမှူး            
ဥပဒေဌာန
ဖုန်း   ၀၆၇ ၃၄၀၇၇၈၃
ဖက်စ် ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၇

ဒေါ်ဝါဝါလွင်                        
ညွှန်ကြားရေးမှူး                               
လိုင်စင်နှင့်စစ်ဆေးရေးဌာန
ဖုန်း      ၀၆၇ ၃၄၀၇၆၇၄               
ဖက်စ်   ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၇

ဦးကျော်ဦး                                                   
ညွှန်ကြားရေးမှူး                                           
အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးဌာန
ဖုန်း     ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၉၄             
ဖက်စ် ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၇

ဦးမင်းမင်းထွဋ်                           
ညွှန်ကြားရေးမှူး            
အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

ဦးကြည်ဇော်ထူး                            
ညွှန်ကြားရေးမှူး            
ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်
စံချိန်စံညွှန်းဌာန

ဒေါ်သဉ္ဇာကျော်                                 
ညွှန်ကြားရေးမှူး            
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရုံးခွဲ၊နေပြည်တော်    

ဦးနေလင်းထွန်း                            
ညွှန်ကြားရေးမှူး                           
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး                             
ဖုန်း     ၀၁-၃၉၁၈၃၈                            
ဖက်စ်  ၀၁-၃၉၁၈၉၇

ဦးထွန်းထွန်းနိုင်                              
ညွှန်ကြားရေးမှူး            
မွန်ပြည်နယ်ရုံးခွဲ၊မော်လမြိုင်မြို့    

တိုင်ကြားစာလက်ခံဌာန
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Email : complaint@ptd.gov.mm
Website : https://ptd.gov.mm          
 

ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ
ဖုန်း 
၀၆၇ ၃၄၀၇၇၈၁

ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ
ဖုန်း ၀၆၇ ၃၄၀၇၇၈၂ ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၅၀

ပစ္စည်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ      
ဖုန်း ၀၆၇ ၃၄၀၇၀၅၁

ဘဏ္ဍာရေးဌာန                                                  
ဖုန်း    ၀၆၇ ၃၄၀၇၄၈၇

အာဆီယံရေးရာဌာန      
ဖုန်း 
၀၆၇ ၃၄၀၇၂၃၁

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဌာန
ဖုန်း ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၄၀

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာပို့တိုက်အဖွဲ့အစည်းများဌာန
ဖုန်း ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၅၁

ဥပဒေဌာန                      
ဖုန်း ၀၆၇ ၃၄၀၇၆၅၀

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဌာန
ဖုန်း  ၀၆၇ ၃၄၀၇၅၅၃၊ ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၁၇    
 

စက်ပစ္စည်းလိုင်စင်ဌာနစု             
ဖုန်း   ၀၆၇ ၃၄၀၇၄၇၉  

အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန              
ဖုန်း ၀၆၇ ၃၄၀၇၆၂၆

ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စံချိန်စံညွှန်းဌာန
ဖုန်း ၀၆၇ ၃၄၀၇၄၃၈

အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးဌာန
ဖုန်း ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၉၀

Tariff Inspection Group              
ဖုန်း ၀၆၇ ၃၄၀၇၆၇၈

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (ရုံးခွဲ)
ဖုန်း ၀၁ ၃၉၁၈၃၈