ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ

 • နှစ်စဉ်အမျိုးသားစီမံကိန်းစာရင်းများ ရေးဆွဲခြင်း။
   
 • ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ( သာမန်၊ ငွေလုံးငွေရင်း ) ရေးဆွဲခြင်း။
   
 • ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ထပ်မံလိုအပ်သည့် ရငွေနှင့်အသုံးစရိတ်များအတွက် ဖြည့်စွက် ခွင့်ပြုငွေစာရင်း ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။
   
 • ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ထပ်မံလိုအပ်သည့် အသုံးစရိတ်များအတွက် ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်း သုံးစွဲခြင်းစာရင်း ရေးဆွဲတင်ပြခြင်း။
   
 • နိုင်ငံခြားသွားဝန်ထမ်းများ၏ အသေးသုံးစရိတ်နှင့် ဝတ်စုံစရိတ်စာရင်း ပြုစုခြင်း။
   
 • ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ခွင့်ပြုငွေများအား မြန့်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (ရုံးချုပ်) သို့ ခွင့်ပြုငွေ အကြောင်းကြားချက်ပုံစံ ပေးပို့ခြင်း။
   
 • ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ခွင့်ပြုငွေများအား မြန့်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ( နေပြည်တော် ) တွင် သုံးလတစ်ကြိမ် ရန်ပုံငွေ လွှဲအပ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း။
   
 • ဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှင့်စရိတ်များကို တွက်ချက်ရေးဆွဲခြင်း။
   
 • နေ့စဉ်ရငွေများအား (ငွေသားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ချက်လက်မှတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း) စိစစ်လက်ခံ၍ ဘဏ်သို့ ပေးသွင်းခြင်း။
   
 • လစဉ်ဘဏ်နှင့် ကိုက်ညှိစာရင်း ရေးဆွဲခြင်း။
   
 • သာမန်အသုံးစရိတ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေမှ သုံးစွဲသည့် အသုံးစရိတ်များ အတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်ပြုမိန့်အား ငွေထုတ်သူအရာရှိထံတင်ပြခြင်း၊ ငွေထုတ်ပေးခြင်း။
   
 • လစဉ်ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ် အခြေအနေအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။
   
 • ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် Telecommunication Sector Reform Project အတွက် ဘတ်ဂျက်စာရင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အကြံပေးများသို့ အကြံပေးငှားရမ်းခများ ပေးချေခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုများ အတွက် ငွေပေးချေခြင်း။
   
 • ဝန်ထမ်းများ၏ ပင်စင်ရေးဆွဲပြီး ပင်စင်ဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့ခြင်း။
   
 • ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ခွင့်ပြုငွေများမှ ပိုလျှံငွေများအား ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း။
   
 • ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးပြီးလျှင် နှစ်ချုပ်စာရင်းရေးဆွဲခြင်း။
   
 • နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူများ၏ monthly, quarterly report များအား စိစစ်ပြုစုခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။
   
 • နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူများနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူများ၏ စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာ များအား စိစစ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ဝင်ငွေပေါ်တွင် နှစ်စဉ်ကြေးများ တွက်ချက် ကောက်ခံခြင်း။

Posted by ptd

Posted on February 3, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER