ဥပဒေဌာန၏ တာ၀န်ဝတ္တရားများ

 • ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ Cyber နှင့် စာပို့တိုက်ဥပဒေ၊ ယင်းတို့နှင့် ဆက်စပ် လျက်ရှိသော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရေးဆွဲခြင်း။
   
 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (ITU)၊ ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO)နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) တို့မှ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ သဘော တူညီချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ကမ္ဘာ့စာပို့တိုက်သမဂ္ဂ (UPU)၊ အာရှ ပစိဖိတ်စာပို့တိုက် အကျိုးတူအဖွဲ့ (APPU)တို့မှ စာပို့တိုက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလေ့လာခြင်း။
   
 • ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပို့တိုက်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများကို ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်း၊ ဥပဒေအကြောင်းအရ အရေးယူရန်ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
   
 • ဆက်သွယ်ရေး၊ စာပို့တိုက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ သဘောတူညီချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
   
 •  မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် စာပို့တိုက်ဥပဒေဆိုင်ရာ စာအုပ်၊ စာတမ်းများ စုဆောင်းထိန်းသိမ်းရန် ကြီးကြပ်ခြင်း။
   
 • Cyber ဥပဒေဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်မှုများကို တရားဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူနိုင်ရန် စီစဉ်ခြင်း။

Posted by ptd

Posted on February 3, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER