နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

 • နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းနည်းပညာ ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် တစ်မျိုးသားလုံး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံဖြစ်သည်ဟု ခံယူထားသည် နှင့်အညီ ပြည်တွင်းရှိ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းနည်းပညာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် များ ကို ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း၊ နည်းပညာသစ်များကို အသုံးပြု၍ ပိုမို အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာနက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသကဲ့သို့ ICT ကဏ္ဍတွင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်များ၌လည်း တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 
 • မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီထိ စာတိုက်လုပ်ငန်းနှင့် ကြေးနန်း ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို စာတိုက်ဌာန (Department of Posts) နှင့်  ကြေးနန်းဌာန ( Department of Telegraph ) ဟူ၍ သီးခြားဌာနများဖြင့်  ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
 • ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၅) ရက်နေ့စ၍ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဌာန ( Posts and Telegraph Department) အဖြစ် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းကာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်၌ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို  ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဌာန အကြီးအကဲမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်( Director General ) ဖြစ်ပါသည်။ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကို စာတိုက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ( Director of Posts ) နှင့် ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး ( Director of Telecommunications ) တို့က တိုက်ရိုက်တာဝန်ခံလျက် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးကို စာတိုက်လုပ်ငန်းအတွက် တိုင်း (၁၁)တိုင်း၊ ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်ရေးအတွက် တိုင်း(၂)တိုင်း၊ ကြေးနန်း ဆက်သွယ်ရေးအတွက် တိုင်း (၃)တိုင်း သတ်မှတ် ပိုင်းခြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
 • တော်လှန်ရေးကောင်စီက ၁၉၇၂ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၁၅)ရက်နေ့၌ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ် ဖော်ဆောင်ခဲ့စဉ် ယင်းအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်နှင့်အညီ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Transport and Telecommunications) ၏အောက်တွင် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပြည်တွင်း ပြည်ပဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ ညွှန်ကြားချက်၊ အမိန့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စသည်တို့ကို လိုက်နာစေရန် ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲသည့် အဖွဲ့ အဖြစ် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (စာတိုက်/ ကြေးနန်း / တယ်လီဖုန်း )လုပ်ကိုင်သည့် ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းဟူ၍ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ရပ် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
 • ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်စဉ် မူလဖွဲ့စည်းပုံအရ အရာထမ်း( ၉ )ဦး ၊ အမှုထမ်း( ၄၀ ) ဦး၊ စုစုပေါင်း ( ၄၉ )ဦးပါဝင်သည့် အဆင့်( ၃ )ဦးစီး ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
 • နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့မှ နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေး တည်ဆောက်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးတို့ကိုပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်သန်လျက် ၁၉၉၂ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၉)ရက်နေ့မှစ၍ ယခင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အား ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ မီးရထားဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန( )ခုအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။​

ထိုစဉ်က ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန အောက်၌

(က)  ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

(ခ)   မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

(ဂ)   မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း 

ဟူ၍ ဦးစီးဌာန (၂)ခု နှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (၁) ခုထားရှိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ( ၁၉ )ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ( ၃၀ / ၉၉ ) ၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရ  မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန အား ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ( ၂၀ ) ရက်နေ့မှစ၍  လုပ်ငန်းသဘာဝအရ ပိုမို သင့်လျော် မှုရှိသည့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

 • ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအား ၁၉၉၉ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၇/၉၉)မှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ အရာထမ်း (၁၆) ဦး၊ အမှုထမ်း (၆၁)ဦး ၊ စုစုပေါင်း (၇၇)ဦးပါဝင်သော အဆင့်(၂) ဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
 • ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှ ပေါ်ထွက်လာသည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်၌  အစိုးရမှ လုပ်ကိုင်သည့်( State - owned ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍  ( Liberalization ) ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအား ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ပေါင်တန်းလိုက် နိုင်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ်( ၃၁ / ၂၀၁၃ )ဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ( ၈ ) ရက်နေ့တွင် အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။အဆိုပါဥပဒေအရ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍရှိ ပြည်တွင်းပြည်ပအော်ပရေတာများကို ထိန်းကျောင်းကြပ်မတ်နိုင်ရန် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကို အရာထမ်း ( ၁၉၆ ) ဦး၊ အမှုထမ်း ( ၆၂၃ ) ဦး ၊ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား ( ၈၁၉ ) ဦးပါဝင်သော အဆင့်(၁)ဦးစီးဌာနအဖြစ်သို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်း အဝေး အမှတ်စဉ် ( ၃/ ၂၀၁၃ ) မှ တိုးမြှင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။
 • နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များအရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများရှိ ( ယခင် ) ရုံးအဖွဲ့မှုး ရာထူးနေရာများ၌ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးစီးသောရုံးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ( ၁၅ ) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် ( ၂ /၂၀၁၅ ) မှ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကို အရာထမ်း (၁၆၃) ဦး၊အမှုထမ်း (၅၆၆) ဦး ၊ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်း အင်အား(၇၂၉)ဦးပါဝင်သော အဆင့်(၁)ဦးစီးဌာန အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး  ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်၌ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန ၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းဟူ၍ ဦးစီးဌာန( ၂ )ခု၊ လုပ်ငန်း( ၂ )ခုအဖြစ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
 • ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏( ၃၀ - ၆ -၂၀၁၆ ) ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ်( ၃ / ၂၀၁၆ )အရ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနတို့အား ပေါင်းစည်း၍ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါသဖြင့် လက်ရှိတွင် ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်၌ ဦးစီးဌာန( ၈ )ခု ၊ လုပ်ငန်း( ၈ ) ခု ၊ တက္ကသိုလ်( ၁ )ခု ၊ကောလိပ်( ၁ ) ခုနှင့်ကျောင်း( ၁ )ကျောင်းတို့နှင့် အတူရပ်တည်လျက်ရှိနေပါသည်။
 • ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိုင်စီတီကဏ္ဍအား ဥပဒေ ပိုင်းအရ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပေးခြင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖိတ်ကြားလာသော အစည်းအဝေးများ၊ ညီလာခံများတွင် နိုင်ငံကိုယ်စားပြုပေးရသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။

  ခေတ်အဆက်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသောညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

  စဉ်

  အမည်

  ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်တာဝန်

  ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ကာလ

  ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်ထွန်း

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

  ၁၆-၁-၁၉၇၂ မှ ၂-၄-၁၉၇၆

  ဦးကျော်ဝင်း

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

  ၃-၄-၁၉၇၆ မှ ၁၈ - ၁၀ - ၁၉၇၈

  ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်ထွန်း

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်( ပူးတွဲတာဝန်)

  ၁၉-၁၀-၁၉၇၈ မှ ၁-၁-၁၉၇၉

  ဦးဗိုလ်စိန်

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

  ၂-၁-၁၉၇၉ မှ ၁၇- ၁ ၁၉၈၁

  ဦးလင်းသိန်းမောင်

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်( ပူးတွဲတာဝန်)

  ၁၈-၁-၁၉၈၁ မှ ၁၅ - ၈ -၁၉၈၄

  ဦးကျော်မြင့်

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်( ပူးတွဲတာဝန်)

  ၁၆-၈-၁၉၈၄ မှ ၁- ၆- ၁၉၈၅

  ဦးလင်းသိန်းမောင်

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်( ပူးတွဲတာဝန်)

  ၂- ၆- ၁၉၈၅ မှ ၂၇ -၆-၁၉၈၅

  ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မြင့်

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

  ၂၈-၆-၁၉၈၅ မှ ၂- ၁၀ -၁၉၈၇

  ဦးတင်ငြိမ်း

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

  ၃-၁၀-၁၉၈၇ မှ ၉-၁၀-၁၉၉၄

  ၁၀

  ဦးဌေးအောင်

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်( ပူးတွဲတာဝန်)

  ၁၀-၁၀-၁၉၉၄ မှ ၂၂-၉ -၁၉၉၅

  ၁၁

  ဦးဘဝင်း

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

  ၂၃-၉-၁၉၉၅ မှ ၁၉ -၃-၁၉၉၇

  ၁၂

  ဦးခင်စိုး

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်( ပူးတွဲတာဝန်)

  ၂၀-၃-၁၉၉၇ မှ ၁၄-၈-၁၉၉၈

  ၁၃

  ဦးကြည်သန်း

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

  ၁၅-၈-၁၉၉၈ မှ ၁၉ -၁၀-၂၀၀၄

  ၁၄

  ဦးတင်ထွေး

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

  ၁၇-၄-၂၀၀၅ မှ ၁၅ - ၇ -၂၀၀၉

  ၁၅

  ဦးခင်မောင်သက်

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

  ၃၁-၁၂-၂၀၀၉ မှ ၁၀-၄-၂၀၁၅

  ၁၆

  ဦးစိုးသိန်း

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်( ပူးတွဲတာဝန်)

  ၁၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅

  ၁၇

  ဦးစိုးသိန်း

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

  ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ မှ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈

  ၁၈

  ဦးမျိုးဆွေ

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်( ပူးတွဲတာဝန်)

  ၂၅-၁၂-၂၀၁၈ မှ ၂၃-၄-၂၀၁၉

  ၁၉

  ဦးမျိုးဆွေ

  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

  ၂၄-၄-၂၀၁၉ မှ ယနေ့အထိ

Posted by ptd

Posted on January 30, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER