သတင်းများ

 
“SIM Card များကို စနစ်တကျ မှတ်ပုံတင်၍ ရောင်းချခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းရာတွင် စနစ်တကျပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်း” အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုလျက် ရှိသည့် သုံးစွဲသူများကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်၊

1234...Last
Weather
NAYPYITAW WEATHER