သတင်းများ

 
Local Assistant (Administration) နှင့် Local Assistant (Finance) အတွက် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရသူများစာရင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေးဌာနခွဲတွင် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် အရ Local Assistant (Administration) နှင့် Local Assistant (Finance) ရာထူးနေရာများ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက်

1234...Last
Weather
NAYPYITAW WEATHER