တင်ဒါ

 
.mm Domain Name System ( Operation and Maintenance) ပြုလုပ်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဒဂုံ မြို့နယ် Monitoring Station တွင် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

တင်ဒါအောင်မြင်သူအားထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် Monitoring Station တွင် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

မော်လမြိုင်မြို့ Monitoring Station တွင် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

တင်ဒါအောင်မြင်သူအားထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Monitoring Station ရုံးအဆောက်အဦနှင့် ဆက်စပ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း(၅)မျိုး တင်ဒါအောင်မြင်သူအားထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

EMF တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Drive Test & QoS အကြံပေးငှားရမ်းခြင်း တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

မိုဘိုင်းကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုနှင့်ကွန်ရက်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

1234
Weather
NAYPYITAW WEATHER