တင်ဒါ

 
လှိုင်းနှုန်းတိုင်းတာရေးထိန်းချုပ်စခန်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောစက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Fixed Monitoring Station (FMS) အတွက် လိုအပ်သောစက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Electromagnetic Field Tester (၁) စုံ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Invitation for Request for Quotation (RFQ)

Common Database စနစ် တည်ဆောက်နိုင်ရန် အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း 

Signal Analyzer များ Calibration ပြုလုပ်ရန်အတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းတိုင်းတာရေးစက်ပစ္စည်း များအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်မည့် မိုဘိုင်းကွန်ယက်လွှမ်းခြုံမှု နှင့် ကွန်ယက်အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Monitoring Station ရုံးအဆောက်အဦ နှင့် ဆက်စပ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း (၅)မျိုး ကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များ ထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

Request for Proposal (RFP) for Common Database တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

123
Weather
NAYPYITAW WEATHER