တင်ဒါ

 
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ .mm Domain Name System အား Upgrade ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Server ဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်တိုင်းတာရေးစခန်း (နေပြည်တော်) တွင် အသုံးပြုမည့် စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Monitoring Control Center (MCC) အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Mobile Monitoring Station (MMS) အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Monitoring Control Center (MCC) အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Mobile Monitoring Station (MMS) အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

SIM Registration Management System တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ကြေညာခြင်း

SIM Registration Management System တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Software Update and Maintenance for ASMS ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ HF(High Frequency) Monitoring စနစ်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

1234...Last
Weather
NAYPYITAW WEATHER