တင်ဒါ

 
မိုဘိုင်းကွန်ရက်လွှမ်းခြုံမှုနှင့်ကွန်ရက်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း(၅)မျိုးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Test Lab အတွက် လိုအပ်သောစက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လှိုင်းနှုန်းတိုင်းတာရေးထိန်းချုပ်စခန်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောစက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Fixed Monitoring Station (FMS) အတွက် လိုအပ်သောစက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Electromagnetic Field Tester (၁) စုံ ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Invitation for Request for Quotation (RFQ)

Common Database စနစ် တည်ဆောက်နိုင်ရန် အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း 

Signal Analyzer များ Calibration ပြုလုပ်ရန်အတွက်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းတိုင်းတာရေးစက်ပစ္စည်း များအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

123
Weather
NAYPYITAW WEATHER