ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Mobile Monitoring Station (MMS) အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 ၁။   ၂၀၂၃-၂၀၂၄  ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Mobile Monitoring Station (MMS)အတွက် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း (1-Lot)အဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။     တင်ဒါဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို download ရယူနိုင်ပါသည်။

၃။    အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇- ၃၄၀၇၀၅၁ ၊ ၀၆၇- ၃၄၀၇၇၈၆ သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။                                                                                                                                                                                                                                                     

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on June 2, 2023


Weather
NAYPYITAW WEATHER