အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၏ တာ၀န်၀တ္တရားများ

ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ညှိနှိုင်းရေးဌာန၏တာဝန်ဝတ္တရားများ

 • နိုင်ငံတော်၏ ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းခွင်လျာထားချက် ရေးဆွဲခြင်း ၊ လှိုင်းနှုန်းများခွဲခြား သတ်မှတ်ခြင်း၊
 • လှိုင်းနှုန်းသုံးစွဲခွင့် လျှောက်ထားချက်များကို စိစစ်၍ လှိုင်းနှုန်းသုံးစွဲမှုများကို ဥပ​ဒေ၊ နည်းဥပ​ဒေများနှင့်အညီ ခွင့်ပြုခြင်း ၊
 • လှိုင်းနှုန်းများအားလုံးအတွက် Band Plan များ အား ITU သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ ရေးဆွဲခြင်း၊
 • လှိုင်းနှုန်းနှောင့်ယှက်မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် လိုအပ်သော tools များဖြင့် လှိုင်းနှုန်းများ စိစစ်၍ ခွင့်ပြုခြင်း၊
 • လှိုင်းနှုန်းသုံးစွဲမှု အခကြေးငွေများ သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြားနိုင်ငံများ၏ အချက်အလက်များအား လေ့လာခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုက်ညီစေရေး ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အခကြေးငွေများ ကောက်ခံခြင်း၊
 • သုံးစွဲခွင့်ပြုထားသော လှိုင်းနှုန်းများ၏ အချက်အလက်မှတ်တမ်းများကို ပြုစုခြင်း ၊ လိုအပ်သည့် ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း၊
 • တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်များအတွက် လှိုင်းနှုန်းများစိစစ်၍သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခြင်း၊
 • လှိုင်းနှုန်းများအား သတ်မှတ်ချထားချက်များနှင့် အညီ သုံးစွဲမှု ရှိမရှိ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း၊
 • လှိုင်းနှုန်းတရားမ၀င်သုံးစွဲမှုများ မရှိစေရန်နှင့် လှိုင်းနှုန်းနှောင့်ယှက်မှုများ မရှိစေရေးအတွက် မှတ်တမ်းများထားရှိ၍ လှိုင်းနှုန်းတိုင်းတာရေးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ် ITU မှ ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းသုံးစွဲမှု ညှိနှိုင်းချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
 • နယ်ခြားဖြတ်ကျော်လှိုင်းနှုန်းနှောင့်ယှက်မှုများကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဖြေရှင်းညှိနှိုင်းခြင်း ၊
 • R / T အော်ပရေတာသင်တန်းများအား လေကြောင်းသိပ္ပံဌာနသို့ သွားရောက်ပို့ချ စစ်ဆေး၍ အောင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊
 • Global Maritime Distress and Safety System ( GMDSS ) အတွက် GeneralOperator Certificate (GOC) သင်တန်းများ သွားရောက်ပို့ချခြင်းနှင့် အောင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊၊

ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်နှင့် အီလက်ထရောနစ်လိပ်စာဌာန ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ

 • ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်ဆိုင်ရာ လျာထားသတ်မှတ်ချက်နှင့် အီလက်ထရောနစ်လိပ်စာ လျာထားသတ်မှတ်ချက်များအား ရေးဆွဲနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဥပဒေ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ အသုံးပြုခွင့် သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
 • သုံးစွဲမှု မှတ်တမ်းများ စနစ်တကျထားရှိခြင်း၊
 • ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်ဆိုင်ရာနှစ်စဉ်ပြန်လည်တင်ပြချက် (Annual Numbering Report) များအား အော်ပရေတာများထံမှ တောင်းယူ၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ သုံးစွဲမှု ရှိမရှိစိစစ်ခြင်း၊
 • ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေး နံပါတ်သုံးစွဲမှုများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်သို့ ပေးပို့ခြင်း၊
 • နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် Asia-Pacific Network Information Center (APNIC) ၊ Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers (ICANN) နှင့် Internet Assigned Numbers Authority (IANA) စသည့် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဆက်သွယ်ရေး နံပါတ်အသုံးပြုခများကောက်ခံခြင်း၊
 • လိုအပ်သည့်ညွှန်ကြားမှုများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊၊

Posted by ptd

Posted on February 3, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER