ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုလျှောက်ထားခြင်း

ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှု လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် အချက်များ

လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

  •  
Company Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ
  •  
Application Form 
  •  
ဆောင်ရွက်လိုသည့် လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  Technical Plan၊ Business Plan
  •  
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သွားမည့် အခြေအနေများပါဝင်သည့် Financing Plan

Posted by ptd

(Posted on June 27, 2018) (Update on September 26, 2018)Weather
NAYPYITAW WEATHER