ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

 ၁။ လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ

 ၂။ လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အချက်များ

လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

  • Company Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ
  •  Application Form for Network Service(NS) License
  • Attachment (1) Additional Responses
  • Attachment (2) Company Registration Certificate
  • Attachment (3) Memorandum and Articles of Association
  • Attachment (4) Technical Plan
  • Attachment (5) Certificate of Paid up Capital ( သိန်း ၅၀၀ အထက်)

 ၃။ လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအတွက် ပေးသွင်းရမည့် အခကြေးငွေများ

လျှောက်လွှာကြေး ကျပ်သိန်း(၅၀)
ကနဦးလိုင်စင်ကြေး ကျပ်သိန်း(၂၅၀)
နှစ်စဉ်ကြေး သက်ဆိုင်သောဝင်ငွေ၏(၁%)(သို့မဟုတ်)
ကျပ်သိန်း(၃၀)တို့အနက်မှ များရာကို ပေးဆောင်ရမည်။

ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုအတွက်
ပေးသွင်းရမည့်အခကြေးငွေ

ကျပ်(၂၅)သိန်း

၄။ လိုင်စင်ရရှိသူများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ

Posted by ptd

(Posted on March 21, 2018) (Update on February 23, 2023)Weather
NAYPYITAW WEATHER