လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာလိုင်စင်ထုတ်ပေးထားသော ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများအတွက်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက် အောက်ပါလှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့်များအားလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

ဆက်သွယ်ရေးလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်များ

စဉ်

လှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

အသုံးပြုခွင့်သက်တမ်း

Apply Online

၁။

အများပြည်သူသုံးမိုဘိုင်းလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

(၁၅) နှစ်

 

၂။

ရေကြောင်းစခန်းသုံးလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

(၅) နှစ်

Apply Now

၃။

လေကြောင်းစခန်းသုံးလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

(၅) နှစ်

Apply Now

၄။

ဂြိုဟ်တုလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

(၁၅) နှစ်

Apply Now

၅။

ပုဂ္ဂလိကကွန်ရက်လှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

(၁၅) နှစ်

Apply Now

၆။

ဆက်သွယ်ရေးဆက်ကြောင်းသုံးလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

(၁၅) နှစ်

Apply Now

၇။

ရုပ်သံလွှင့်လှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

(၁၅) နှစ်

Apply Now

၈။

အပျော်တမ်းလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

(၅) နှစ်

Apply Now

၉။

ဌာနဆိုင်ရာလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

(၁၅) နှစ်

၁၀။

ယာယီလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

ရက်ပေါင်း (၁၅၀)

Apply Now

 

Posted by ptd

(Posted on February 9, 2018) (Update on May 31, 2022)လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

အများပြည်သူသုံးမိုဘိုင်းလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

          အများပြည်သူသို့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်အလို့ငှာ ရေဒီယိုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြု၍ သတင်းအချက်အလက်များထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဖမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဖမ်းယူခြင်းတို့အတွက်အများပြည်သူသုံးမိုဘိုင်းလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်ကိုခွင့်ပြုသည်။

တင်ပြရမည့် အချက်များ

 • လျှောက်လွှာ
 • ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင်
 • အသုံးပြုလိုသည့် လှိုင်းနှုန်း၊ Bandwidth ၊ တည်နေရာ (လတ္တီကျု့နှင့် လောင်ဂျီကျု့) နှင့် ဆက်သွယ် ရေးပစ္စည်းများ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှုကို  ဖော်ပြထားသည့် Network Diagram
 • ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်မည့်ပုံစံ
 • နည်းပညာဆိုင်ရာ တင်ပြချက်

 

အများပြည်သူသုံးမိုဘိုင်းလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့် အတွက် ကျသင့်သော အခကြေးငွေများ (သက်တမ်း၁၅နှစ်)

(Nationwide)

စဉ်

အကြောင်းအရာ

သတ်မှတ်နှုန်းထား

မှတ်ချက်

၁။

ကနဦးအခကြေးငွေ  

လိုင်စင်ပါသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း

 

၂။

လှိုင်နှုန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲခ    (နှစ်စဉ်ကြေး)

(Bandwidth x Price/MHz x Frequency Constant) + Minimum Charge 

 

Spectrum Management Fee = (Bandwidth x Price/MHz x Frequency Constant)+ Minimum Charge

Frequency Constant means:      

                                                                * a multiplier of 4 for below 1 GHz

                                                                * a multiplier of 2 between 1 and 3 GHz                                       

                                                    * a multiplier of 1 for spectrum above 3 GHz

Price/MHz          = 20,000,000 MMK

Minimum Charge = 30,000,000 MMK


Posted by ptd

Posted on February 15, 2018


လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ရေကြောင်းစခန်းသုံးလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့် 

          သင်္ဘောအချင်းချင်းဖြစ်​စေ၊ သင်္ဘောမှကမ်းခြေသို့ဖြစ်စေ၊ ကမ်းခြေမှသင်္ဘောသို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရေဒီယိုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြု၍ သတင်းအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အချက်အလက်အကြောင်းအရာများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဖမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ဖမ်းယူခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုသည်။

တင်ပြရမည့် အချက်များ

 • လျှောက်လွှာ
 • Application Form (ship).pdf
 • License Form (ship).pdf
 • အသုံးပြုမည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများအတွက် ဤဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသည့် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်
 • အသုံးပြုမည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ၏ Catalogue
 • သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်
 • အသုံးပြုလိုသည့်လှိုင်းနှုန်း
 • ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ စိစစ်ထုတ်ပေးထားသည့် Radio Survey Report
 • ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Certificate of Myanmar Registry ( Particulars of Ship )

ရေကြောင်းစခန်းသုံး ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်နှင့် လှိုင်းနှုန်းစဉ်အသုံးပြုခွင့်အတွက် ကျသင့်သော အခကြေးငွေများ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

လိုင်စင်အမျိုးအစား

သတ်မှတ်နှုန်းထား
( မြန်မာကျပ် )

မှတ်ချက်

ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာ လိုင်စင်အတွက် လျှောက်လွှာကြေး ( တစ်ကြိမ်တည်းသာ )

Ship Station License

စက်ပစ္စည်း(၁)လုံး ချင်းစီအတွက်

၅,၀၀၀

 

လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့်အတွက်
ကနဦးအခကြေးငွေ

၂၁၀,၀၀၀

 

လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့်အတွက်
နှစ်စဉ်ကြေး

၁၅၇,၅၀၀

1st Time

 

2nd Time

 

3rd Time

 

4th Time

 

5th Time

 

လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့်အတွက်
သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေး (၅နှစ် တစ်ကြိမ်)

၁၀၅,၀၀၀

 

မှတ်ချက်။ ။ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်သက်တမ်းမှာ (၁) နှစ် ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ (၁) လ အတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

Online License

Apply Online


Posted by ptd

Posted on February 15, 2018


လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လေကြောင်းစခန်းသုံးလှိုင်းနှုန်းစဉ်အသုံးပြုခွင့်

       လေယာဉ်မှဖြစ်​စေ၊ လေယာဉ်သို့ဖြစ်​စေ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ရေဒီယိုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြု၍ သတင်းအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အချက်အလက်အကြောင်းအရာများထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဖမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ဖမ်းယူခြင်းတို့ကိုခွင့်ပြုသည်။

တင်ပြရမည့် အချက်များ

 • လျှောက်လွှာ
 • Application Form for Aircraft.pdf
 • License Form (Aircraft).pdf
 • လေယာဉ်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ၏ လှိုင်းနှုန်းနှင့် Transmit Power (W) ပါရှိသည့် Product ၏Catalogue
 • လေကြောင်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

လေကြောင်းစခန်းသုံးဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်နှင့်လှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်အတွက် ကျသင့်သောအခကြေးငွေများ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

သတ်မှတ်နှုန်းထား

မှတ်ချက်

၁။

ကနဦးအခကြေးငွေ

Aircraft Station License

210,000

 

၂။

လှိုင်းနှုန်းခွင် အသုံးပြုခွင့် (နှစ်စဉ်ကြေး)

 

                           157,500

 

၃။

ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာလိုင်စင် လျှောက်လွှာကြေး  (တစ်ကြိမ်တည်းသာ)

 

5,000

 

၄။

လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့်

သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေး  (၅ နှစ် တစ်ကြိမ်)

 

105,000

1st

 

2nd

 

3rd

 

4th

 

5th

 

မှတ်ချက်။ ။ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း လိုင်စင်သက်တမ်းမှာ (၁) နှစ် ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် မတိုင်မီ (၁) လအတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။

 

Online License
Apply Online


Posted by ptd

Posted on February 15, 2018


လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဂြိုဟ်တုလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

          ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ အမှန်တကယ် သုံးစွဲသူများသို့ ရောင်းချရန် အတွက်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် ပေးရန် အလို့ငှာ ဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေး နည်းအားဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အချက်အလက် အကြောင်းအရာများ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဖမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ခြင်း နှင့် ဖမ်းယူခြင်း တို့ကို ခွင့်ပြုသည်။

Satellite Earth Station အတွက် ဂြိုဟ်တုလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြရမည့်အချက်များ

 • လျှောက်လွှာ
 • Application Form for Satellite earthstation.pdf
 • Application Form for Radiocommunication Equipment Licence
 • အသုံးပြုလိုသည့်လှိုင်းနှုန်း၊ Bandwidth
 • တည်နေရာ (လတ္တီကျု့နှင့် လောင်ဂျီကျု့)
 • ဆက်သွယ် ရေးပစ္စည်းများ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှုကို  ဖော်ပြထားသည့် Network Diagram
 • အသုံးပြုမည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ၏ Catalogue
 • EMF Report  အစီရင်ခံစာ
 • Sharing Analysis 
 • ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထောက်ခံချက်
 • ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်
 • အသုံးပြုမည့်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများအတွက်ဤဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးထားသည့် တင်သွင်း ခွင့်ထောက်ခံချက်

 

VSAT Remote Terminal အတွက် ဂြိုဟ်တုလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြရမည့် အချက်များ

 • လျှောက်လွှာ
 • Application Form for Radiocommunication Equipment Licence
 • အသုံးပြုလိုသည့်လှိုင်းနှုန်း၊ Bandwidth
 • တည်နေရာ (လတ္တီကျု့နှင့် လောင်ဂျီကျု့)
 • ဆက်သွယ် ရေးပစ္စည်းများ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှုကို  ဖော်ပြထားသည့် Network Diagram
 • အသုံးပြုမည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ၏ Product Catalogue
 • အသုံးပြုမည့်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများအတွက်ဤဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးထားသည့် တင်သွင်း ခွင့်ထောက်ခံချက်
 • သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက် (ပုဂ္ဂလိက/အဖွဲ့အစည်းများအတွက်သာ)


Satellite Phone အတွက်ဂြိုဟ်တုလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍

တင်ပြရမည့် အချက်များ

 • လျှောက်လွှာ
 • Application Form for Radiocommunication Equipment Licence
 • အသုံးပြုလိုသည့်လှိုင်းနှုန်း၊ Bandwidth
 • တည်နေရာ (လတ္တီကျု့နှင့် လောင်ဂျီကျု့)
 • ဆက်သွယ် ရေးပစ္စည်းများ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှုကို  ဖော်ပြထားသည့် Network Diagram
 • အသုံးပြုမည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ၏ Product Catalogue
 • အသုံးပြုမည့်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများအတွက်ဤဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးထားသည့် တင်သွင်း ခွင့်ထောက်ခံချက်
 • သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်
 • Satellite Phone တွင် အသုံးပြုမည့်နံပါတ်

ဂြိုဟ်တုစခန်းသုံးဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်နှင့် လှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်အတွက် ကျသင့်သောအခကြေးငွေများ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

သတ်မှတ်နှုန်းထား

မှတ်ချက်

၁။

ကနဦးအခကြေးငွေ

 

International Satellite Operators

2,100,000

 

VSAT Network:

1,050,000

 

Satellite News Gathering, Mobile Satellite Service

525,000

 

Transmitting Earth Station (Other than VSAT)

1,050,000

 

Satellite Broadcasting ( DTH )/ One-way Services

525,000

 

၂။

လှိုင်နှုန်းအသုံးပြုခ

(နှစ်စဉ်ကြေး)

(Bandwidth x Price/MHz x Frequency Constant) + Minimum Charge

 

 

၃။

စက်ပစ္စည်းကြေး

(နှစ်စဉ်ကြေး)

Each Commercial VSAT Terminal

157,500

 

Each Private VSAT Terminal or Other Terminals, including SNG

105,000

 

Each Transmitting Earth Station

525,000

 

၄။

ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာလိုင်စင် လျှောက်လွှာကြေး

(တစ်ကြိမ်တည်းသာ)

 

5,000

 

၅။

လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့်

သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေး

(၁၅နှစ် တစ်ကြိမ်)

International Satellite Operators

1,050,000

1

2

3

VSAT Network:

1,050,000

4

5

6

Satellite News Gathering, Mobile Satellite Service

262,500

7

8

9

Transmitting Earth Station (Other than VSAT)

525,000

10

11

12

Satellite Broadcasting ( DTH )/ One-way Services

262,500

13

14

15

မှတ်ချက်။ ။ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်သက်တမ်းမှာ (၁) နှစ်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ (၁) လ အတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

Spectrum Usage Fee =(Bandwidth x Price/MHz x Frequency Constant)+Minimum Charge

Frequency Constant means: * a multiplier of 1.0 for below 10 GHz

* a multiplier of 0.75 between 10 and 18.1 GHz

* a multiplier of 0.5 above 18.1 GHz

Minimum Charge = 420,000 ကျပ်

Price/MHz

စဉ်

လှိုင်းနှုန်း

သတ်မှတ်နှုန်းထား (ကျပ်)

၁။

Below 10 GHz

136,500

၂။

Between 10 and 18.1 GHz

115,500

၃။

Above 18.1 GHz

94,500


Online License
Apply Online


Posted by ptd

Posted on February 15, 2018


လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ပုဂ္ဂလိကကွန်ရက်လှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

    မြေပြင်ဆက်သွယ်ရေးနည်းအားဖြင့် ယင်းတို့အချင်းချင်း နှစ်ဘက်ချိတ်ဆက်ဝန်ဆောင်မှုများ (two way communication services) ပေးခြင်းအတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဖမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်ခြင်း နှင့် ဖမ်းယူခြင်းတို့ကိုခွင့်ပြုသည်။

တင်ပြရမည့် အချက်များ

 • လျှောက်လွှာ
 • Application Form for Private Network.pdf
 • License Form for Private Network.pdf
 • အသုံးပြုမည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများအတွက် ဤဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသည့်   တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်
 • အသုံးပြုသည့်လှိုင်းနှုန်း ၊ အသုံးပြုသည့် တည်နေရာ (လတ္တီကျု့နှင့် လောင်ဂျီကျု့) နှင့်Bandwidth
 • အသုံးပြုလိုသည့် လှိုင်းနှုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံကို  ဖော်ပြထားသည့် Network Diagram
 •  အသုံးပြုမည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ၏ Catalogue
 •  သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

ပုဂ္ဂလိကကွန်ရက်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်နှင့် လှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်အတွက် ကျသင့်သောအခကြေးငွေများ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

သတ်မှတ်နှုန်းထား

မှတ်ချက်

၁။

ကနဦးအခကြေးငွေ

Private Network Spectrum License

210,000

 

၂။

လှိုင်နှုန်းအသုံးပြုခ (နှစ်စဉ်ကြေး)

12.5 kHz (Singal Channel)

52,500

 

>12.5 kHz (Singal Channel)

105,000

 

12.5 kHz (Two Channel / Repeater)

105,000

 

>12.5 kHz (Two Channel / Repeater)

210,000

 

(Bandwidth x Price/MHz x Frequency Constant) + Minimum Charge

 

 

၃။

စက်ပစ္စည်းကြေး (နှစ်စဉ်ကြေး)

Each Vehicle / Hand-held Unit

10,500

 

Each Repeater Station

52,500

 

Each base Station

105,000

 

၄။

ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာလိုင်စင် လျှောက်လွှာကြေး  (တစ်ကြိမ်တည်းသာ)

 

5,000

 

၅။

လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့်

သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေး  (၁၅နှစ်တစ်ကြိမ်)

 

105,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

မှတ်ချက်။ ။ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်သက်တမ်းမှာ (၁) နှစ်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် မတိုင်မီ (၁) လ အတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

Online License
Apply Online


Posted by ptd

Posted on February 15, 2018


လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးဆက်ကြောင်းသုံးလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

                   ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား  ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရန်အတွက် ဖြစ်စေ၊ အခြား ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦး အား ရောင်းချရန်အတွက်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ရေး ဆက်ကြောင်းသုံးရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်း များ အသုံးပြု၍ သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဖမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ်  ထုတ်လွှင့်ခြင်း နှင့် ဖမ်းယူခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုသည်။

တင်ပြရမည့် အချက်များ

 • သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်
 • အသုံးပြုလိုသည့် လှိုင်းနှုန်း၊ Bandwidth၊ တည်နေရာ (လတ္တီကျု့နှင့် လောင်ဂျီကျု့) ၊ Link အရေအတွက်၊ Site Location နှင့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှု စသည်တို့ကို  ဖော်ပြ ထားသည့် Network Diagram
 • အခြားအသုံးပြုခွင့် ရရှိသူများကို လှိုင်းနှုန်းနှောင့်ယှက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် လေ့လာချက်(study)တင်ပြရန်
 • သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

ဆက်သွယ်ရေးဆက်ကြောင်းသုံးလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့် အတွက် ကျသင့်သော အခကြေးငွေများ (သက်တမ်း၁၅နှစ်)

(Nationwide)

စဉ်

အကြောင်းအရာ

သတ်မှတ်နှုန်းထား

မှတ်ချက်

၁။

ကနဦးအခကြေးငွေ   (တစ်ကြိမ်တည်းသာ)

3,000,000

 

၂။

လှိုင်နှုန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲခ    (နှစ်စဉ်ကြေး)

(Bandwidth x Price/MHz x Frequency Constant) + Minimum Charge

 

 

Spectrum Management Fee = (Bandwidth x Price/MHz x Frequency Constant)+Minimum Charge

Frequency Constant means:      

                                                                        * a multiplier of 1.0 <= 10 GHz

                                                                        * a multiplier of 0.75 between 10  and 15 GHz                                                           

                                                            * a multiplier of 0.5  >= 15 GHz

Minimum Charge = 300,000 MMK

Price/MHz

စဉ်

လှိုင်းနှုန်း

သတ်မှတ်နှုန်းထား (ကျပ်)

မှတ်ချက်

၁။

<= 10 GHz

5,460,000

Nationwide

၂။

Between 10  and 15 GHz

3,960,000

၃။

>= 15 GHz

1,620,000

 

ဆက်သွယ်ရေးဆက်ကြောင်းသုံးလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့် အတွက် ကျသင့်သော အခကြေးငွေများ (သက်တမ်း၁၅နှစ်)

(Link By Link)

စဉ်

အကြောင်းအရာ

သတ်မှတ်နှုန်းထား

မှတ်ချက်

၁။

ကနဦးအခကြေးငွေ   (တစ်ကြိမ်တည်းသာ)

3,000,000

 

၂။

လှိုင်နှုန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲခ    (နှစ်စဉ်ကြေး)

(Bandwidth x Price/MHz x Frequency Constant) + Minimum Charge

 

 

Spectrum Management Fee = (Bandwidth x Price/MHz x Frequency Constant)+Minimum Charge

Frequency Constant means:      

                                                                * a multiplier of 1.0 <= 10 GHz

                                                                * a multiplier of 0.75 between 10  and 15 GHz                                                                       

                                                    * a multiplier of 0.5  >= 15 GHz

Minimum Charge = 120,000 MMK

 

 

 

Price/MHz

စဉ်

လှိုင်းနှုန်း

သတ်မှတ်နှုန်းထား (ကျပ်)

မှတ်ချက်

၁။

<= 10 GHz

70,000

Link by Link

၂။

Between 10  and 15 GHz

60,000

၃။

>= 15 GHz

50,000

Online License
Apply Online


Posted by ptd

Posted on February 15, 2018


လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

       နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလှိုင်းနှုန်းခွင်လျာထားချက်အရ ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် ရုပ်သံလွှင့်လှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်ကို ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများအားခွင့်ပြုသည်။

လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် အချက်အလက်များ

 • လျှောက်လွှာ
 • Application Form for Broadcasting.pdf
 • Licence Form for Broadcasting.pdf
 • အသုံးပြုလိုသည့်လှိုင်းနှုန်း၊ Bandwidth
 • တည်နေရာ (လတ္တီကျု့နှင့် လောင်ဂျီကျု့)
 • ​​​​​ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခွင့် လိုင်စင်သီးခြားရယူရန်
 • ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်း၀န်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုသည့် တာဝါတည်နေရာကို ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ရန်
 • အခြားလိုင်စင်ရရှိသူများအား လှိုင်းနှုန်းနှောင့်ယှက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် လေ့လာချက် (study) တင်ပြရန်
 • စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
 • ​​​​​​​သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

ရုပ်သံစခန်းသုံးဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်နှင့် လှိုင်းနှုန်းခွင် အသုံးပြုခွင့်အတွက် ကျသင့်သောအခကြေးငွေများ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

သတ်မှတ်နှုန်းထား

မှတ်ချက်

၁။

ကနဦးအခကြေးငွေ (တစ်ကြိမ်တည်းသာ)

Television

630,000

 

Radio

420,000

 

Repeaters/Gap Filler

210,000

 

၂။

နှစ်စဉ်ကြေး

Television

4,200,000 /Ch

 

Radio

1,050,000 /Ch

 

Repeaters/ Gap Filler

420,000 /Ch

 

၃။

ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းဆိုင်ရာလိုင်စင်လျှောက်လွှာကြေး(တစ်ကြိမ်တည်းသာ)

 

5,000

 

၄။

လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေး(၁၅နှစ် တစ်ကြိမ်)

Television

315,000

1

2

3

Radio

210,000

4

5

6

Repeaters/Gap Filler

105,000

7

8

9

 

 

10

11

12

 

 

13

14

15

​​​​​​​​​​​​​​မှတ်ချက်။ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းလိုင်စင်သက်တမ်းမှာ (၁) နှစ် ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ (၁)လ အတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

Online License
Apply Online


Posted by ptd

Posted on February 15, 2018


လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

အပျော်တမ်းလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

          အခငွေကြေးရရှိရန်အတွက် မဟုတ်ဘဲ အပျော်တမ်းရေဒီယိုအတွက် ရေဒီယိုပစ္စည်းများ ဖြင့် လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုရန်စိတ်ဝင်စားသောပုဂ္ဂိုလ်များ အား ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်း တစ်ခု သို့မဟုတ် လှိုင်းနှုန်းများကို ခွင့်ပြုသည်။

တင်ပြရမည့် အချက်များ

 • လျှောက်လွှာ
 • အသုံးပြုလိုသည့်လှိုင်းနှုန်း၊ Bandwidth
 • တည်နေရာ (လတ္တီကျု့နှင့် လောင်ဂျီကျု့)
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(နိုင်ငံသား)၊ ပတ်စပို့နှင့်ဗီဇာမိတ္တူ (နိုင်ငံခြားသား)
 • အသုံးပြုမည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ၏ Product Catalogue
 • အသုံးပြုမည့်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများအတွက် ဤဦးစီးဌာနမှထုတ်ပေးထားသည့် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်
 • သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း၏ ထောက်ခံချက်
 •             

အနိမ့်ဆုံးအပျော်တမ်းရေဒီယိုအရည်အချင်းကိုအခြေခံသည့်အောင်လက်မှတ်ရရှိရန် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နည်းပညာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

အခငွေကြေးရရှိရန်အတွက်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များကိုဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်စေ၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပြုခြင်းနှင့် ရေဒီယိုနည်းပညာအသုံးချနိုင်မှုကို စစ်ဆေးရန်ဖြစ်စေ ရည်ရွယ်သည့်ကိစ္စများအတွက်သာ အပျော်တမ်းရေဒီယိုစခန်း များအချင်းချင်း ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်မှုပြုခြင်းသာဖြစ်ရမည်။

Online License
Apply Online


Posted by ptd

Posted on February 15, 2018


ဌာနဆိုင်ရာလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

ဌာနဆိုင်ရာလှိုင်းနှုန်ခွင်အသုံးပြုခွင့်အဖြစ် သီးသန့်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပါ။


Posted by ptd

Posted on February 15, 2018


လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ယာယီလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့်

ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တစ်ခု သို့မဟုတ် ရေဒီယိုစခန်းတွင် အသုံးပြုရန် ပုဂ္ဂိုလ်များအား အောက်ပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် လှိုင်းနှုန်းသို့မဟုတ် လှိုင်းနှုန်းခွင်ကို ယာယီ အသုံးပြုခွင့်ပေး နိုင်သည်-

(က)ရေဒီယိုပစ္စည်းများစမ်းသပ်ခြင်း၊

(ခ)သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကိုအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကိစ္စရပ်များ၊

(ဂ)အားကစားပွဲတော်ကဲ့သို့သောအထူးကိစ္စရပ်များ၊

(ဃ)ဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်သောအခြားအရေးပေါ်အခြေအနေများ။

တင်ပြရမည့် အချက်များ

 • လျှောက်လွှာ
 • အသုံးပြုမည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများအတွက် ဤဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသည့် တင်သွင်း ခွင့် ထောက်ခံချက်
 • အသုံးပြုလိုသည့် လှိုင်းနှုန်း၊ Bandwidth ၊ တည်နေရာ (လတ္တီကျု့နှင့် လောင်ဂျီကျု့) နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းများ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှုကို  ဖော်ပြထားသည့် Network Diagram
 • အသုံးပြုမည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ၏ Catalogue
 • သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/ ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

ယာယီလှိုင်းနှုန်းခွင်အသုံးပြုခွင့် အတွက် ကျသင့်သောအခကြေးငွေများ (သက်တမ်း၁၅၀ ရက်)

 

စဉ်

အကြောင်းအရာ

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

သတ်မှတ်နှုန်းထား

မှတ်ချက်

၁။

ကနဦးအခကြေးငွေ (တစ်ကြိမ်တည်းသာ)

Public Land Mobile Spectrum, Private Network Spectrum, Satellite Spectrum

210,000

 

၂။

လှိုင်နှုန်းအသုံးပြုခ

< 25 kHz

105,000

 

25 ~ 499 kHz

315,000

 

500 ~ 999 kHz

525,000

 

1MHz ~ 4.99 MHz

1,050,000

 

5MHz ~ 10 MHz

2,100,000

 

>10 MHz

4,200,000

 

၃။

လှိုင်းနှုန်းအသုံးပြုခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေး(ရက်ပေါင်း ၁၅၀ တစ်ကြိမ်)

Public Land Mobile Spectrum, Private Network Spectrum, Satellite Spectrum

105,000

 

Online License
Apply Online


Posted by ptd

Posted on February 15, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER