အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်မဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်လုပ်ငန်းလျှောက်ထားခြင်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်မဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 • Company Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ
 • Application Form
 • Location in Myanmar of the proposed facilities
 • Design plans of the proposed facilities and a network diagram of the related international connectivity
 • Implementation plan
 • Proposed  launch date (within two years) for provision of the international gateway services
 • Initial total international bandwidth/ capacity
 • Technical arrangements for data collection, storage and network security
 • A disaster recovery plan
 • A redundancy plan
 • A Quality of Service (QoS) minimum commitment
 • Commitment on lawful Interception requirement
 • Monitoring compliance
 • Total proposed investment for the project

Posted by ptd

(Posted on June 27, 2018) (Update on August 21, 2019)Weather
NAYPYITAW WEATHER