အသုံးချ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

၁။ လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ

၂။ လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်တင်ပြရမည့်အချက်များ

လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

  • Company Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ
  • Registration Form for Application Service (AS) License
  • Attachment (1) Additional responses
  • Attachment (2) Company Registration Certificate
  • Attachment (3) Memorandum and Articles of Association
  • Attachment (4) Technical Plan
  • Attachment (5) Certificate of Paid up Capital ( သိန်း ၂၅၀  အထက်)

၃။ လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအတွက် ပေးသွင်းရမည့် အခကြေးငွေ

လျှောက်လွှာကြေး - ကျပ်(၂၅)သိန်း
ကနဦးလိုင်စင်ကြေး - ကျပ်သိန်း(၁၀၀)
နှစ်စဉ်ကြေး - သက်ဆိုင်သော ဝင်ငွေ၏(၀.၅%)(သို့မဟုတ်)ကျပ်သိန်း(၁၅)တို့အနက်မှ များရာကို ပေးဆောင်ရမည်။
ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုအတွက် ပေးသွင်းရမည့်အခကြေးငွေ - ကျပ် (၁၂သိန်း၅သောင်း)

၄။ လိုင်စင်ရရှိသူများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ 

Posted by ptd

(Posted on February 10, 2018) (Update on February 23, 2023)Weather
NAYPYITAW WEATHER