ကွန်ရက်အထောက်အကူပြုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် (သာမန်) လျှောက်ထားခြင်း

၁။ လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ

၂။ လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အချက်များ

လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ “ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂)၊ နေပြည်တော်” သို့ လိပ်မူ၍ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 • Company Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ
 • Application Form for NFS(C) License
 • Attachment (1) Additional responses
 • Attachment (2) Company Registration Certificate
 • Attachment (3) Memorandum and Articles of Association
 • Attachment (4) Technical Plan
 • Attachment (5) Certificate of Paid up Capital ( သိန်း ၂၅၀  အထက်)

၃။ လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအတွက် ပေးသွင်းရမည့် အခကြေးငွေများ

 • လျှောက်လွှာကြေး                 -       ကျပ်(၂၅)သိန်း

 

 • ကနဦးလိုင်စင်ကြေး               -       ကျပ်(၁၂၅)သိန်း

 

 • နှစ်စဉ်ကြေး                          -       သက်ဆိုင်သောဝင်ငွေ၏(၀.၅%) (သို့မဟုတ်) ကျပ် (၁၅)သိန်းတို့အနက်မှများရာကို ပေးဆောင်ရမည်။

 

 • ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုအတွက်     -       ကျပ်(၁၂သိန်း၅သောင်း)
  ပေးသွင်းရမည့်အခကြေးငွေ

၄။ လိုင်စင်ရရှိသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ 

Posted by ptd

(Posted on March 19, 2018) (Update on February 23, 2023)Weather
NAYPYITAW WEATHER