၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဖတ်ရန် သိမ်းဆည်းရန်

Posted by ptd

Posted on February 14, 2018


Weather
NAYPYITAW WEATHER