တိုးတက်လာသောမိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များနှင့် ရေဒီယိုလှိုင်းများ၏ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု ရှိ/မရှိ

မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးတာဝါများနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်အသစ်များကို လျှင်မြန်စွာတိုးချဲ့ ဖြန့်ကျက် ရာတွင် ဆက်သွယ်ရေး ရေဒီယိုစခန်းများ မှထုတ်လွှင့် သော ရေဒီယိုလှိုင်းများကြောင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိ/မရှိ၊ ဘေးအန္တရာယ် ရှိ/မရှိ တို့ကို အများပြည်သူ သိရှိစေရေး နည်းပညာပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။        

မိုဘိုင်းတာဝါများမှ ထုတ်လွှင့်သည့် လျှပ်စစ် သံလိုက်လှိုင်းများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ - WHO နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ - ITU တို့ပူးပေါင်း သုတေသနပြုကာ အစီအရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်လျက် ရှိပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များမှ ထုတ်လွှင့်သည့် ရေဒီယိုလှိုင်း များသည် အလွန်အားနည်းသည့်အတွက် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် သက်သေအထောက်အထား မရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အတိအလင်း ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ် သံလိုက်လှိုင်းများနှင့် ပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာနှင့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို အောက်ပါတရား၀င်အင်တာနက် စာမျက်နှာ (Official Webpage) များဖြစ်ကြသော  www.who.int/peh-emf , emfguide.itu.int , www.emfexplained.info တို့တွင်၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

 

မိုဘိုင်းရေဒီယို ဆက်သွယ်ရေးစခန်း အကြောင်း

မိုဘိုင်းရေဒီယို ဆက်သွယ်ရေးစခန်းဆိုသည်မှာ ရေဒီယိုလှိုင်းများကို မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုမှ အခြားမိုဘိုင်းဖုန်း တစ်ခုသို့ ပို့လွှတ်ပေးခြင်း/ လက်ခံခြင်းနှင့် ယင်းရေဒီယိုလှိုင်းများကို တယ်လီကွန်း ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်တစ်လျောက်တွင် ဒေသတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ပို့လွှတ်ပေးရန် တည်ဆောက်တပ်ဆင်ထားသော စခန်းများဖြစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေး အခြေစိုက်စခန်းများသည် ဧရိယာတစ်ခုတွင် ဆက်သွယ်မှုရရှိနိုင်ရန် ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်၏ မရှိမဖြစ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို နယ်မြေသစ်များသို့ တိုးမြှင့်ပေးအပ်ရန် ရေဒီယိုစခန်း လိုအပ်လျက် ရှိပါသည်။

 

ရေဒီယိုလှိုင်းအကြောင်း

ရေဒီယိုလှိုင်းဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လွှင့် သည့် နေရာအနီးက လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ကို လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း ဟုခေါ်ကြပါသည်။ အလင်းရောင်သည်လည်း လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် အသုံးပြုတဲ့ လှိုင်းတွေက လူတို့အသားအရေကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိတဲ့ Non- Ionization လှိုင်း အုပ်စုမှာ ပါဝင်ပြီးတော့ X-Ray, Microwave Oven တွေမှာသုံးတဲ့ လှိုင်းများကတော့ လူတို့အသားအရေကိုထိခိုက်စေတဲ့ Ionization အုပ်စုမှာ ပါဝင်ပါသည်။

 

ရေဒီယိုလှိုင်းနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း ဆက်စပ်မှု

အသံနှင့် အချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုများကို ရေဒီယိုလှိုင်း များမှတဆင့် သယ်ဆောင်၍ ဆက်သွယ်ရေးအခြေစိုက် စခန်းရှိ တာဝါတွင်တည်ရှိသော အင်တာနာများမှ လက်ခံ/ပို့လွှတ်ပါသည်။ ရေဒီယိုလှိုင်းများမှလေထုကို ဖြစ်သန်း၍ အားပျော့သော လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း (Electromagnetic field (EMF)) တစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများသည် သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရသည့် အရာတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ အားပျော့သော လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း များ (EMF) ကို နေကဲ့သို့သော သဘာဝအကြောင်းတရားများ အပြင် ရေဒီယိုနှင့် တီဗွီထုတ်လွှင့်မှုများ အပါအဝင် လူသားများပြုလုပ်သည့် အကြောင်းတရားများမှလည်း ထုတ်လွှတ်ပါသည်။

                              

မိုဘိုင်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးစခန်းများနှင့် အများပြည်သူများ၏အန္တရာယ်

ရေဒီယိုစခန်းရှိ အင်တာနာများမှ ရေဒီယိုလှိုင်းများသည် အလွန်အားနည်းသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် အထောက်အထား တွေ့ရှိထားခြင်းမရှိပါဟု သိပ္ပံပညာရှင်များ တညီတညွတ်တည်း ယေဘုယျသဘောတူညီ ကြပါသည်။ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်အတွက် ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေး စခန်းများကို နိုင်ငံတိုင်းတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) မှ လူသားတို့ အတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော လျှပ်စစ်သံလိုက် စက်ကွင်း ပမာဏကို 300 micro watt per square centimeter သတ်မှတ်ထားရာ မိုဘိုင်းတာဝါအများစုမှ လွှင်အားမှာ 1 micro watt per square centimeter ထက်နည်းပါးသောကြောင့် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ မှတ်ချက်တွင် “ဆက်သွယ်ရေး ရေဒီယို လှိုင်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သက်ရောက်ခြင်းကြောင့် ကင်ဆာ (သို့) အခြားသောရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ အန္တရာယ်ကို တိုးပွားစေကြောင်းခိုင်မာသည့် သက်သေအထောက်အထားများ မရှိသေးပါ” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။

 

တာဝါတည်ဆောက်သည့်မြေနှင့်ကပ်လျက် အိမ်များရေဒီယိုလှိုင်း ထုတ်လွှင့်မှုကြောင့် အန္တရာယ်ပိုရှိသည်ဆိုခြင်းမှာ မှန်ပါသလား။

တာဝါတိုင် တွင်ရှိသော အင်တာနာမှ လွဲ၍ တာဝါ၏ ကိုယ်ထည်မှ ရေဒီယို လှိုင်းများ ထုတ်လွှင့်ခြင်း မရှိပါ။ တာဝါတွင် တပ်ဆင် ထား သည့်အင်တာနာများသည်မျက်နှာမူရာအရပ်သို့သာ ထုတ်လွှင့် သဖြင့် တာဝါအောက်ခြေတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း များ သက်ရောက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်သဖြင့် အန္တရာယ် အနည်းဆုံးနေရာ ဖြစ်ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြုသည့်တာဝါတိုင်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ သည် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ

 အသုံးပြုမည့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများအား နိုင်ငံတကာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှသာ တင်သွင်းအသုံးပြု ခွင့်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ထို့အပြင်ဝန်ကြီးဌာနမှ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မတ်လတွင် နိုင်ငံတကာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များအကူအညီ ဖြင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော် တို့တွင် လိုအပ်သည့် တိုင်းတာ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ် ခဲ့ပြီး တာဝါရှိ ပစ္စည်းများ၊ ၄င်းတို့မှ ရေဒီယိုလှိုင်းထုတ်လွှင့်မှုသည် နိုင်ငံတကာ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိကြောင်း နှင့် ရေဒီယိုလှိုင်းထုတ်လွှင့်မှုသည် နိုင်ငံတကာမှအန္တရာယ်ရှိကြောင်း သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်ထက် ( အဆပေါင်း ၁၀၀ကျော် ) များစွာ လျော့နည်းကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

 

မိုဘိုင်းဖုန်းများကို အန္တရာယ်ကင်းအောင် အသုံးပြုနည်း

မိုဘိုင်းဖုန်းများသည် ပုံမှန်သုံးစွဲမှုတွင် အန္တရာယ်မရှိစေနိုင်သော်လည်း Handset အကွာအဝေး နီးအောင် အသုံးပြုလေ အသုံးပြုသူများသို့ ရေဒီယိုလှိုင်း ထိတွေ့မှုများလေ ဖြစ်သဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပြောမည် ဆိုပါက handfree device အသုံးပြုခြင်း (သို့)       နားနှင့် အနည်းငယ်ခွာပြီး ပြောဆိုသင့်ပါသည်။ ညအချိန်အိပ်စက်အနားယူသည့်အခါများတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းအား လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဝေးရာတွင်သာထားပြီး အိပ်စက်သင့်ပါသည်။ Mobile ဖုန်းဖြင့် internet အသုံးပြုရန် wifi hotspot ဖွင့်ထားစဉ်တွင် ဖုန်းပြောဆိုခြင်းကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းကို wifi hotspot ဖွင့်ပြီး အိပ်ရာတွင်ထားရှိခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ ရေဒီယိုလှိုင်းစွမ်းအင် (RF Energy) များခန္ဓာကိုယ်သို့ မည်မျှရောက်ရှိ နိုင်သည်ကို Specific Absorption Rate (SAR) ဖြင့်သတ်မှတ် ဖော်ပြပါသည်။ SARနှင့်ဆက်လျဉ်း၍ အဓိက Regulation ၂ခု မှာ International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) စံနှုန်းနှင့် Federal Communications Commission-FCC (USA) စံနှုန်းနှစ်မျိုး သတ်မှတ် ကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး စံနှုန်း ၂ ခုလုံးတွင် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးအတွက် ပမာဏ သတ်မှတ်ချက် (whole body SAR) နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခု(ဥပမာ-ဦးခေါင်း) သို့ သက်ရောက်နိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးပမာဏ သတ်မှတ်ချက် (Spatial Peak SAR) ဟူ၍ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားရှိပါသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်း ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် Handset များ၏ SAR ပမာဏကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြု စမ်းသပ်ခန်း (Lab) များ၏ ထောက်ခံချက်များရယူ၍ လည်းကောင်း ထုတ်လုပ်တင်သွင်းမှု များဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 

ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များ၏ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် မိုးကြိုးအန္တရာယ်

သဘာဝဘေးများဖြစ်သည့် မီးလောင်ခြင်း၊ ငလျင်လှုပ်ခြင်းနှင့် လေမုန်တိုင်းတိုက်ခြင်း တို့သည် တာဝါ ပျက်စီးနိုင်ချေ လွန်စွာ နည်းပါးပါသည်။ တာဝါ Foundation ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရာတွင် ဆောက်လုပ်မည့် မြေ၏ Soil Test Result၊ လေတိုက်နှုန်း၊ တပ်ဆင်မည့် စက်ပစ္စည်းများ အပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးခွင့်လိုင်စင်ရ အင်ဂျင်နီယာ ( Structure Engineer ) မှဦးစီးစစ်ဆေးအတည်ပြုချက် ရရှိမှသာတည်ဆောက်ခွင့် ရှိပါသည်။ လူနေအဆောက်အဦးကဲ့သို့ လေတိုက်ရာ လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ ကာရံ ခြင်းမရှိသည့်အတွက် တာဝါသည်မြင့်သော်လည်း လေတိုက်ခြင်းကို ပိုမိုခံနိုင်ပါသည်။

 

တာဝါတိုင်များနှင့် မိုးကြိုးအန္တရာယ်

တာဝါတိုင်များတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် မိုးကြိုးလွှဲများသည်  သာမာန်အဆောက်အဦများတွင် တပ်ဆင်ထားသော မိုးကြိုးလွှဲ များထက်ပိုမို ကောင်းမွန်ပါသည်။ မိုးကြိုးပစ်မည်ဆိုပါက  ၃၀-ဒီဂရီဝန်းကျင်သာ Cone of Silence လို့သတ်မှတ်ထားတာသဖြင့် တာဝါရှိခြင်းအားဖြင့် အနီးဝန်းကျင်ကို မိုးကြိုးပစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရာရောက်ပါသည်။

Posted by ptd

Posted on 3/18/2018 9:27:00 PM


ဗဟုသုတများ

 
Knowledge title 1
Posted on Mar 18, 2018 by ptd
Weather
NAYPYITAW WEATHER