ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများ၏ ကွန်ရက်ပြည့်မှီမှု ရှိ/မရှိ QRQi Co.,Ltd နှင့်ပူးပေါင်း၍ Drive Test တိုင်းတာစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ


Posted by ptd
Posted on July 10, 2018

Activities More...

 
တာဝါတိုင်ကန့်ကွက်တိုင်ကြားမှုများအပေါ် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်/ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့နှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
Posted on Jul 10, 2018 by ptd
ကန့်ကွက်တိုင်ကြားမှုများရှိနေသော တာဝါတိုင်များအား မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
Posted on Jul 10, 2018 by ptd
ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ပြည့်မှီမှု ရှိ/မရှိ အခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအော်ပရေတာများနှင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း
Posted on Jul 10, 2018 by ptd
ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများ၏ ကွန်ရက်ပြည့်မှီမှု ရှိ/မရှိ QRQi Co.,Ltd နှင့်ပူးပေါင်း၍ Drive Test တိုင်းတာစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
Posted on Jul 10, 2018 by ptd
Weather
NAYPYITAW WEATHER